Sint Plechelmus Harmonie benoemd drie ere-leden

Tijdens de jaarvergadering van de Sint Plechelmus Harmonie op maandag 27 maart zijn Gerald Koertshuis, Harry Nijhuis en Tonny Schrader benoemd tot erelid. De mannen werden eerder tijdens het jaarfeest van de muziekvereniging in juli 2022 al in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. De drie maakten zich niet alleen op muzikaal vlak verdienstelijk voor de club, maar ook op bestuurlijk vlak en in diverse commissies. Zo vervulde Harry onder meer de functie van voorzitter en secretaris en was Tonny penningmeester. Ook vandaag de dag staan de drie nog altijd klaar met raad en daad voor de Sint Plechelmus Harmonie.

Ruim 50 jaar kameraadschap
In 1972 klonken de eerste noten van de drie kameraden in het Lutter harmonieorkest. Op muzikaal gebied maakten ze door de jaren heen de nodige ontwikkelingen en stapten zij over naar andere blaasinstrumenten. “Samen met Tonny en Gerald hebben we een halve eeuw volgemaakt bij een voor mij speciale vereniging. Tot aan vandaag 50 jaar intensief met elkaar opgetrokken, zowel in verenigingsverband als privé,’ vertelt Harry. De drie kameraden hebben hun hele muzikale carrière samen beleefd en maakten veel herinneringen. Van prachtige concerten en succesvolle concoursen tot aan gezellige serenades en de nazit tijdens repetitieavonden die soms tot in de late uren duurde. Het grote succes van het Poas Bloas Festival waar de mannen vanaf het eerste uur bij waren is mede aan hen te danken.

Muzikale familie
Harry, Tonny en Gerald wisten alle drie het enthousiasme voor hun muzikale hobby en de Sint Plechelmus Harmonie ook aan hun gezinsleden door te geven. Hun partners waren er al die jaren bij en waar nodig bereid om hand- en spandiensten te verrichten. Gerald wist uiteindelijk zelfs zijn hele gezin bij de Plechelmus Harmonie te betrekken. Vandaag de dag zijn niet alleen zijn vrouw Carlie, maar ook zijn kinderen en schoondochter en schoonzoon lid van het harmonieorkest.