Algemene informatie

De Sint Plechelmus Harmonie uit De Lutte is opgericht op 2 maart 1902. Sinds de oprichting speelt de harmonie een belangrijke rol in het dorpsleven. Zo levert de harmonie jaarlijks haar bijdrage aan de intocht van Sinterklaas, de palmpasenoptocht, Koningsdag, de Eerste Heilige Communie, de jaarlijkse carnavalsoptocht en vinden bij diverse gelegenheden serenades plaats.

Naast deze activiteiten organiseert onze vereniging ook jaarlijks verschillende concerten. In december een kerstconcert in de kerk en in september een groots concert met een avondvullend programma, waarin naast muziek ook zang, dans, cabaret en theater aan bod komt. Naast deze concerten organiseren we jaarlijks de Twentse Cultuurtocht.

Behalve het dienstbaar maken aan onze dorpsgemeenschap wordt ook veel plezier beleefd aan het lidmaatschap van de Sint Plechelmus Harmonie. Binnen de vereniging staan gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel. Samen streven we niet alleen naar het behalen en behouden van een goed muzikaal niveau, maar ook naar het behouden van een goede sfeer binnen de vereniging.