Leerplan

Om het muzikaal niveau van de vereniging te waarborgen worden de leden in de gelegenheid gesteld om een gedegen instrumentale opleiding te volgen binnen de eigen vereniging. De opleidingen worden verzorgd door gediplomeerde vakdocenten die gespecialiseerd zijn in het geven van muzieklessen voor de diverse instrumenten die in het harmonieorkest en slagwerkgroep worden gebruikt.

De Sint Plechelmus Harmonie heeft een eigen docentenkader, waarmee de opleiding afgestemd wordt op de eigen kwaliteitseisen van de vereniging. Daarnaast wordt bij bepaalde instrumenten gebruik gemaakt van de diensten van vakdocenten, die verbonden zijn aan muziekschool de Sleutel te Losser. Het bestuur bepaalt bij welke docenten de opleiding wordt gevolgd. Uitgangspunt voor het volgen van het opleidingstraject binnen de Sint Plechelmus Harmonie is dat leerlingen de intentie hebben om volwaardig meespelend lid van de Sint Plechelmus Harmonie te worden.

Door de landelijk toonaangevende NIB (Nederlands Instituut voor Blaasmuziek) wordt een raamleerplan met bijbehorende diploma-eisen uitgebracht voor opleidingen binnen de HaFaBra-sector (Harmonie, Fanfare, Brassband). Onze vereniging hanteert dit raamleerplan als uitgangspunt voor het eigen opleidingsbeleid. De richtlijnen hierbij zijn dusdanig dat kan worden voldaan aan de landelijke exameneisen voor de niveaus A t/m D. Tevens worden richtlijnen gegeven voor de duur van de diverse opleidingstrajecten. Tijdens de gehele opleiding worden ouders/begeleiders van leerlingen regelmatig geïnformeerd door docenten en bestuur over de gemaakte vorderingen. De docent bepaalt in principe wanneer men ver genoeg is gevorderd voor het afleggen van de opeenvolgende muziekexamens en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opleiding. De leerling zelf is natuurlijk de belangrijkste factor in het geheel. Motivatie en de bereidheid om tijd te besteden aan het (dagelijks) studeren zijn hierbij belangrijk. Het opdoen van muzikale vaardigheden is een proces van vele jaren waarbij geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist, maar waar men levenslang plezier aan kan beleven. Bij het maken van muziek speelt leeftijd immers geen rol.