Lid worden

Als je lid wil worden van onze vereniging kun je contact opnemen met één van onze bestuursleden of via de ledenadministratie met Theo Pünt.
E-mail: ledenadministratie@plechelmusharmonie.nl.

Aanmelden voor muzieklessen

Beginnen met muzieklessen kan het hele jaar door, maar de voorkeur gaat uit naar het begin van het nieuwe lesseizoen in september. Direct nadat kinderen muziekles nemen gaat het lidmaatschap van de Sint Plechelmus Harmonie in. In het begin volgen de kinderen alleen les, maar na ongeveer een jaar kunnen ze in overleg met de docent deelnemen aan het jeugdorkest.

Beëindiging van het lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap gaat in aan het eind van de eerstvolgende kalendermaand na de opzegdatum. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen via een schriftelijke mededeling aan de ledenadministratie.
Dit kan via het mailadres: ledenadministratie@plechelmusharmonie.nl

Contributie en lesgeld

De contributie is als volgt (peildatum 1 januari 2017):

■ Harmonieorkest
■ Slagwerkgroep 
■ Jeugdleden t/m 18 jaar

  € 179,00 per jaar
  € 179,00 per jaar
  €   89,50 per jaar

Voor leden die muziekles volgen via onze eigen docenten of de muziekschool geldt een lesgeldregeling. Dit houdt in dat leden die les volgen geen contributie betalen zolang ze nog muziekles volgen.

Afmelden

Alle leden dienen zich af te melden wanneer zij verhinderd zijn om de repetitie, muziekles of een optreden te bezoeken. Afmelden kan bij de volgende personen:

Jeugdorkest

■ Harmonieorkest

Slagwerkgroep

■ Leerlingen

:  Janneke Visschedijk; 
jannekevisschedijk@hotmail.com
: Gerald Koertshuis;
afmeldensph@gmail.com
: Joost Schasfoort; 
slagwerkgroep@plechelmusharmonie.nl
: bij hun docent