Instrumenten

Iedereen die lid is van de harmonie kan een instrument in bruikleen krijgen. Belangrijk is daarbij dat iedereen er zuinig op is, zodat we er zo lang mogelijk plezier van hebben. Het instrumentarium dat wij in ons bezit hebben is namelijk erg kostbaar, de prijzen kunnen oplopen tot wel €10.000 euro. Het is dus belangrijk om het instrument na gebruik goed te reinigen en altijd op te bergen in de instrumentkoffer. Groot onderhoud wordt door de vereniging gecoördineerd en betaald.

Voor het gebruik van het instrument tijdens activiteiten die niet verbonden zijn aan onze harmonie moet vooraf toestemming worden gevraagd. Als er vragen zijn over het instrumentarium van het harmonieorkest kan contact opgenomen worden met Niek Sanderink. Voor de slagwerkgroep is dit Joost Schasfoort. Beiden beheren ook de inname en uitgifte van instrumenten. Voor leerlingen geldt dat bij problemen met instrumenten zo snel mogelijk contact opgenomen moet worden met de bovenstaande contactpersonen.