Onderdelen van de vereniging

De Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit verschillende onderdelen. De vereniging heeft een harmonieorkest, een jeugdorkest en een slagwerkgroep welke allemaal een vaste repetitieavond hebben.

Harmonieorkest

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 muzikanten die zowel hout- als koperinstrumenten en slagwerk bespelen. Naast het vervullen van een maatschappelijke rol binnen de Lutter gemeenschap geven zij ook concerten. Zo speelt het orkest jaarlijks tijdens het kerstconcert en het openluchtconcert. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Het harmonieorkest komt op dit moment uit in de 3e divisie van de KNMO. Het repertoire varieert van klassieke stukken tot lichte muziek. Voor concerten wordt het orkest regelmatig aangevuld met zang en een combo.

Het harmonieorkest repeteert wekelijks op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Jeugdorkest

Totdat jeugdleden hun B-diploma hebben gehaald spelen ze in het jeugdorkest. Dit is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject. In overleg met de docent wordt gekeken wanneer het niveau van leerlingen voldoende is om te kunnen instromen. Door al op jonge leeftijd in een orkest te spelen leren kinderen al op jonge leeftijd samenspelen. Het repertoire is aangepast op het niveau en de interesses van kinderen. Zij treden op bij verschillende gelegenheden in De Lutte, zoals op het jeugdgala en tijdens concerten van het harmonieorkest en de slagwerkgroep.

Het jeugdorkest repeteert wekelijks op dinsdagavond van 18.30 tot 19.15 uur.

Slagwerkgroep

De slagwerkgroep van onze vereniging bestaat uit ongeveer 15 slagwerkers. Tijdens serenades en maatschappelijke optredens wordt samen met het harmonieorkest opgetreden als marcherende slagwerkgroep. Daarnaast voeren zij bij concerten en concertconcoursen zelfstandig muziekstukken uit waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende slagwerkinstrumenten. Op dit moment komt de slagwerkgroep uit in de 3e divisie van de KNMO.

Voor de jeugdleden is er een jeugdslagwerkgroep, deze repeteert op maandagavond van 19:00 tot 19:30. De jeugdslagwerkgroep is bedoeld om te leren samenspelen en jonge slagwerkers kennis te laten maken met optredens.

De slagwerkgroep repeteert wekelijks op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur.