Activiteiten in onze vereniging

Onze vereniging heeft verschillende jaarlijks terugkerende activiteiten. Dit zijn zowel muzikale als niet-muzikale activiteiten. Hieronder vallen concerten en activiteiten voor onze dorpsgemeenschap, maar ook acties om onze vereniging financieel draaiende te kunnen houden.

Potgrondactie

Naast de belangrijke financiële steun van onze sponsoren en donateurs organiseren we jaarlijks een potgrondactie om onze clubkas op peil te houden. Ieder jaar rond maart is er de mogelijkheid om via onze website of aan de deur potgrond te kopen. De zakken worden dan persoonlijk gebracht door leden van onze vereniging.

Concert Night@

Sinds enkele jaren organiseert onze vereniging een spectaculair concert. Dit vindt jaarlijks plaats op een prachtige buitenlocatie in De Lutte. Niet alleen het harmonieorkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest maken deel uit van deze avond, maar ook dans, zang, cabaret en theater zorgen voor een avondvullend programma.

Donateurskaartenactie

Ieder najaar gaan leden van onze club langs de deuren in De Lutte om donateurskaarten te verkopen. Deze actie is in het leven geroepen om een bijdrage te vragen voor hetgeen onze vereniging doet voor de dorpsgemeenschap.

Cultuurtocht

De Cultuurtocht is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door onze vereniging. Ieder jaar wordt een route door de omgeving van De Lutte uitgezet waar men op verschillende plekken verrast wordt door verschillende culturele optredens. Meer informatie vindt u op www.cultuurtocht.nl.

Kerstconcert

Al jaren geeft het harmonieorkest op de zondag voor Kerstmis een kerstconcert in de Sint Plechelmuskerk in De Lutte. Tijdens dit concert wordt samengewerkt met verschillende koren.

Maatschappelijke activiteiten

Ieder jaar leveren wij onze bijdrage aan de Lutter dorpsgemeenschap. De jaarlijkse carnavalsoptocht, de palmpasenoptocht, het inhalen van de communicantjes, dodenherdenking, de intocht van Sinterklaas en serenades aan gedecoreerden in De Lutte en Beuningen tijdens Koningsdag, zijn hiervan enkele voorbeelden.