Bestuur

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit:

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
t.a.v. mw. C.J.M. Rolink
Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Website:
www.plechelmusharmonie.nl

Facturen kunt u sturen naar:
facturen@plechelmusharmonie.nl

Ondersteuning bestuur: