Plechelmusfeest De Lutte met kerkviering en processie

De Lutte viert zondag 6 juli het jaarlijkse Plechelmusfeest. Het feest van de schutspatroon van het dorp wordt luister bijgezet met een eucharistieviering en aansluitend een processie. De dienst in de kerk begint om 09.00 uur met het binnentrekken van de harmonie onder de klanken van het Plechelmuslied.

Tijdens de eucharistieviering zingt het Gemengd Zangkoor. De harmonieorkest speelt ondermeer het Hymn to the Fallen en Highland Cathedral. Aansluitend is er een korte processie over de paden van het kerkenbos met muziek, zang en gebed. De plechtigheid wordt afgesloten in de pastorietuin, waar voor deze gelegenheid een speciaal altaar wordt gebouwd op het grasveld. Na afloop wordt de bezoekers koffie en frisdrank aangeboden op het plein voor het parochiecentrum. De Sint Plechelmus Harmonie viert later op deze dag ook haar jaarfeest met ondermeer de huldiging van een aantal jubilarissen.