Koninklijk eerbetoon voor Bernard Kuipers

Bernard Kuipers heeft gisteren een Koninklijke onderscheiding gekregen. De Luttenaar ontving het eerbetoon ter gelegenheid van vijfenzestigjarige lidmaatschap van de Plechelmus Harmonie en andere verdiensten voor de muziekvereniging. Kuipers (78) was in die lange periode onafgebroken actief als muzikant en bespeelde de baritonsaxofoon en klarinet. Daarnaast maakte de hij zich verdienstelijk op bestuurlijk gebied, waaronder dertien jaar in de functie van penningmeester en van 1978 tot 1983 als voorzitter. Naast decennialang deel te hebben uitgemaakt van de Lutter Muzikanten vond hij ook tijd om zijn technische kwaliteiten aan te wenden. Zo verzorgde de gedecoreerde het onderhoud en de reparaties van muziekinstrumenten en ontwikkelde hij diverse spraakmakende spelletjes en attracties voor de vroegere fancy fairs. Opvallende klussen waren het eigenhandig maken van instrumentkoffers en decoratieve lessenaarvaantjes voor de Lutter Muzikanten. Voor Kuipers is het vijfenzestigjarige jubileum aanleiding  om een punt te zetten achter zijn actieve lidmaatschap. De versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden hem opgespeld door locoburgemeester Hassink van de gemeente Losser.  Bloemen waren er voor zijn echtgenote Alie. De huldiging vond plaats tijdens het feest van Heilige Plechelmus, schutspatroon van de Lutter geloofsgemeenschap. Traditiegetrouw gebeurde dat met veel luister. Om negen uur in de ochtend bij aanvang van de eucharistieviering werd onder de klanken van het Plechelmuslied een nieuw beeld van de patroonheilige binnengedragen. Het beeld werd vervolgens ingewijd en kreeg een permanente plek op het priesterkoor. Na de dienst volgde een processie met zang en gebed door het kerkenbos. Voorzitter Linda Schopman van de Plechelmus Harmonie en een vertegenwoordiger van de landelijke federatie huldigden later op de middag tijdens het eigen  jaarfeest naast Kuipers ook de vijfenzestigjarige jubilarissen Gerard Reijmer en Hennie Beernink, Hubert Nijhuis voor zijn zestigjarige jubileum en Harry Nijhuis voor veertig jaar lidmaatschap.