Historie en heden – oud

This content has been archived. It may no longer be relevant

De Lutterse Sint Plechelmus Harmonie werd opgericht op 2 maart 1902. De Sint Plechelmus Harmonie speelt sinds de oprichting een belangrijke rol in het dorpsleven. Door de jaren heen heeft het lidmaatschap van de muziekvereniging aan vele leden op meerdere manieren voldoening gegeven.

Je beleeft plezier aan het samen maken van muziek en je bent ook nog eens dienstbaar aan onze eigen dorpsgemeenschap door klank en kleur te geven aan velerlei activiteiten in ons dorp. Vanaf 1902 tot aan de dag van vandaag is één kenmerk blijven bestaan, namelijk de eigen typische verenigingsfeer met veel saamhorigheid en gezelligheid. Het huidige streven van zowel bestuur, dirigent, instructeur, en uiteraard de leden is dan ook: het behalen en behouden van een goed muzikaal niveau met behoud van de eigen verenigingssfeer.

Kenmerken van de Sint Plechelmus Harmonie

Anno 2012 heeft de Sint Plechelmus Harmonie ca. 90 leden waarvan een groot deel uit jeugdleden bestaat. De vereniging treedt in verschillende samenstellingen naar buiten en kent een aantal groepen, te weten:

• het harmonieorkest,
• de slagwerkgroep,
• het introductieorkest.

Natuurlijk is het belangrijkste bij de Sint Plechelmus Harmonie “muziek maken”, zowel binnen als buiten. Traditioneel zijn de jaarlijkse concerten (o.a. in het voor- of najaar en met de kerst), carnaval, palmpasenoptocht, Koninginnedag, Pinksterwandeling, eerste Heilige Communie, intocht St. Nicolaas, bevrijdingsdag, dodenherdenking etc.. Verder zijn er serenades bij diverse gelegenheden. De gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging wordt behalve in muzikale vorm ook op andere wijze gestimuleerd. Voor de jeugd is er het jaarlijkse jeugdkamp. De commissie nevenactiviteiten organiseert daarnaast voor jeugdleden droppings en spelavonden. Voor leerlingen en hun ouders worden voorspeelbijeenkomsten gehouden. Midden juli is er voor alle leden en aanverwanten het jaarfeest tijdens de viering van het Plechelmusfeest. Uiteraard kosten al deze activiteiten geld. De Sint Plechelmus Harmonie kan financieel niet rondkomen van contributies en lesgelden alleen. Een belangrijk en onmisbaar deel van onze inkomsten komt van de vele donateurs, sponsors, subsidie van de gemeente Losser, Anjercollecte en het Poas Bloas Festival. Van alle leden, groot en klein, jong en oud, wordt verwacht dat zij deelnemen aan deze acties en collegiaal hun medewerking geven.

Muziekfederaties

De Sint Plechelmus Harmonie is lid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Deze behartigt op landelijk niveau de belangen van diverse muziekverenigingen. Tevens schrijft deze organisatie mars- en concertconcoursen uit om het muzikale peil te stimuleren. Hierbij wordt d.m.v. een stelsel van muzikale afdelingen rekening gehouden met de verschillende prestatieniveaus. Verenigingen kunnen afhankelijk van hun prestatie naar een hogere afdeling promoveren, maar ook degraderen. Deelname aan deze concoursen binnen een bepaalde periode is verplicht om automatische degradatie te voorkomen. Binnen de gemeente Losser bestaat de Losserse Muziekfederatie (LMF). Alle muziekverenigingen (harmonie, fanfare, showkorps) binnen de gemeente zijn hiervan lid. De LMF heeft als doelstelling de kwaliteit van de muziekverenigingen binnen de gemeente Losser te verhogen en de belangen bij ondermeer de gemeente te behartigen. De LMF organiseert jaarlijks een muziekmanifestatie in de openlucht in één van de kerkdorpen en tweejaarlijks een cultureel festival in het openluchttheater Brilmansdennen in Losser.