Bestuur op volle sterkte en huldiging jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 12 maart jl. onderging het bestuur een flinke wijziging. Renate Westerhof, Jelle Brouwer en Andre Egberink namen afscheid.
Nathalie Koertshuis, Joost Schasfoort, Roel Kortman en Niek Sanderink werden nieuw in het bestuur gekozen, waarmee het bestuur weer op sterkte is.

Verder heeft de vereniging een aantal leden gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Linda Schopman een sterretje. Rianne Kristen kreeg dat vanwege haar tienjarig lidmaatschap, Jannie Tieleman is twintig jaar lid, Jan de Cocq van Delwijnen en Gerard Vrijkotte zijn dertig jaar lid en Harry Nijhuis veertig jaar. Gerard Reijmer, Bernard Kuipers en Hennie Beernink maakten 65 jaar vol. Aan deze jubilea wordt later in het jaar aandacht geschonken.
Verder is er omwille van de financiële situatie waarin de muziekvereniging momenteel verkeerd een contributieverhoging geaccordeerd.