Bestuur 2022

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit de volgende vijf personen:

Voorzitter:
  R.J.H. Kortman (Roel)
e-mail: voorzitter@plechelmusharmonie.nl
Secretaris & vicevoorzitter:
  Mw. C.J.M. Rolink (Christa)
e-mail: info@plechelmusharmonie.nl
Penningmeester
  Mw. I.M.W. Schrader (Ieke)
e-mail: penningmeester@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid slagwerkgroep & opleiding en jeugdbegeleiding:
  Mw. I.H.M. Kristen (Ilse)
e-mail: opleiding@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid public relations:
  Mw. T.E. Nijhuis (Thari)
e-mail: pr@plechelmusharmonie.nl

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
t.a.v. mw. C.J.M. Rolink

Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Website:
www.plechelmusharmonie.nl

Facturen kunt u sturen naar:
facturen@plechelmusharmonie.nl