Bestuur 2018

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit de volgende zeven personen:

Voorzitter:
  R.J.H. Kortman (Roel)
e-mail: voorzitter@plechelmusharmonie.nl
Secretaris & vicevoorzitter:
  N.N. Sanderink (Niek)
e-mail: secretaris@plechelmusharmonie.nl
Penningmeester:
  J.J. Schasfoort (Joost)
e-mail: penningmeester@plechelmusharmonie.nl
e-mail: administratie@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid slagwerkgroep & opleiding en jeugdbegeleiding:
  Mw. I.H.M. Kristen (Ilse)
e-mail: slagwerk@plechelmusharmonie.nl
e-mail: opleiding@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid public relations:
  Mw. T.E. Nijhuis (Thari)
e-mail: publicrelations@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid faciliteiten:
  M.J. Koertshuis (Mart)
e-mail: faciliteiten@plechelmusharmonie.nl
Bestuurslid algemeen & sponsoring:
  H.F. Koertshuis (Frank)
e-mail: sponsoren@plechelmusharmonie.nl

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
t.a.v. N.N. Sanderink

Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Website en E-mail:

www.plechelmusharmonie.nl

info@plechelmusharmonie.nl