Bestuur 2016

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit de volgende zeven personen: 

Voorzitter:
  Vacant
e-mail: voorzitter@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid financiële administratie & vicevoorzitter:
  R.J.A. Kortman (Roel)
e-mail: administratie@plechelmusharmonie.nl

Secretaris:
  W.J. grote Punt (Wouter)
e-mail: secretaris@plechelmusharmonie.nl

Penningmeester & opleiding en jeugdbegeleiding:
  Mw. N.M.  Groothuis-Koertshuis (Natalie)
e-mail: penningmeester@plechelmusharmonie.nl
e-mail: opleiding@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid slagwerkgroep:
  J.J. Schasfoort (Joost)
e-mail: slagwerk@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid public relations:
  Mw. T.E. Nijhuis (Thari)
e-mail: publicrelations@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid faciliteiten:
  N.N. Sanderink (Niek)
e-mail: faciliteiten@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid algemeen:
 

M.J. Koertshuis (Mart)
e-mail: sponsoren@plechelmusharmonie.nl

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
t.a.v. W.J. grote Punt

Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Website en E-mail:

www.plechelmusharmonie.nl

info@plechelmusharmonie.nl