Bestuur 2013

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit de volgende zeven personen: 

Voorzitter:
  Mw. L.G.M. Schopman (Linda)
tel.: (0541) 66 35 39
e-mail: voorzitter@plechelmusharmonie.nl

Secretaris en vicevoorzitter:
  W.J. grote Punt (Wouter)
tel.: (0541) 55 18 77
e-mail: secretaris@plechelmusharmonie.nl

Penningmeester & opleiding en jeugdbegeleiding:
  Mw. N.M.  Koertshuis (Natalie)
tel.: (053) 230 34 88
e-mail: penningmeester@plechelmusharmonie.nl

Bestuurslid slagwerkgroep:
  J.J. Schasfoort (Joost)
tel.: (0541) 55 20 10

Bestuurslid public relations:
  R.J.A. Kortman (Roel)
tel.: 06-42 31 20 46

Bestuurslid faciliteiten:
  N.N. Sanderink (Niek)
tel.: (0541) 35 47 94

Bestuurslid financiële administratie:
  D. Schasfoort (Dennis)
tel.: (0541) 66 30 10

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Website en E-mail:

www.plechelmusharmonie.nl

info@plechelmusharmonie.nl