Bestuur 2012

This content has been archived. It may no longer be relevant

Het bestuur van de Sint Plechelmus Harmonie bestaat uit de volgende zeven personen: 

Voorzitter:
  Mw. L.G.M. Schopman (Linda)
tel.: (0541) 66 35 39

Secretaris en vicevoorzitter:
  T.H. Pünt (Theo)
tel.: (0541) 55 22 88

Penningmeester:
  W.J. grote Punt (Wouter)
tel.: (0541) 55 18 77

Bestuurslid slagwerkgroep:
  J.M. Brouwer (Jelle)
tel.: (0541) 55 27 85

Bestuurslid opleiding en jeugdbegeleiding:
  Mw. R.A.G. Kuiper-Westerhof (Renate)
tel.: (0541) 55 15 97

Bestuurslid faciliteiten:
  A.G.J. Egberink (André)
tel.: (0541) 55 14 61

Bestuurslid financiële administratie:
  D. Schasfoort (Dennis)
tel.: (0541) 66 30 10

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur vergadert eens per maand. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om dit aan het bestuur kenbaar te maken

Het correspondentieadres:

Sint Plechelmus Harmonie
t.a.v. T.H. Pünt
Postbus 11
7587 ZG DE LUTTE

Website en E-mail:

www.plechelmusharmonie.nl

info@plechelmusharmonie.nl

Bankrelatie:
Rabobank Oost Twente, rekeningnummer: 13.03.98.411
Postbank, rekeningnummer: 5567664