Een leven in het teken van muziek bij de Plechelmus Harmonie

DE LUTTE – In 1948 meldden ze zich bij de Plechelmus Harmonie. Toen nog jongens zonder enige muzikale opleiding. Nu kunnen ze bogen op zestig jaar ervaring en lidmaatschap van de Lutter muziekverenging. Frans Koertshuis, Bernard Kuipers, Hennie Beernink, Gerard Olde Nordkamp en Gerard Reijmer vierden afgelopen zondag hun diamanten muzikantenjubileum.

Zes decennia lang zetten de vijf mannen zich met hart en ziel in voor ‘hun’ vereniging. In de eerste plaats voor de jubilarissen zelf, maar ook voor de Plechelmus Harmonie een bijzondere en unieke mijlpaal. Een zestigjarig jubileum werd er binnen de harmonie weliswaar eerder gevierd, maar nooit eerder maakte een groep van vijf muzikanten samen zo’n lange periode vol. Daarbij zijn drie leden tot op de dag van vandaag nog volop actief, zowel muzikaal als op andere fronten binnen de club.

Frans Koertshuis en Bernard Kuipers vinden met de klarinet tijdens de wekelijkse repetities en uitvoeringen nog steeds hun plek tussen het orkest. Hennie Beernink vervult zelfs een dubbele functie als altsaxofonist en tamboer-maître bij de buitenoptredens en serenades. Gerard Olde Nordkamp en Gerard Reijmer moesten eerder om gezondheidsredenen hun muzikale hobby neerleggen, maar bleven de Plechelmus Harmonie trouw. Afgelopen zondag werden ze uitgebreid gehuldigd voor de jarenlange inzet. “Een zestigjarig lidmaatschap is niet vanzelfsprekend”, sprak daarbij voorzitter Harry Nijhuis. “Ook in tijden waarin het binnen de vereniging wat minder ging, bleven ze op hun post. Dat verdient respect en waardering. Daarmee zijn ze niet alleen verdienstelijk geweest voor onze muziekvereniging, maar voor de hele dorpsgemeenschap van De Lutte”, aldus Nijhuis. Hulde en waardering viel de jubilarissen ruimschoots ten deel. Zondag begon het met de eucharistieviering ter gelegenheid van het Plechelmusfeest in de kerk met aansluitend een plechtige processie. In de viering liet dirigent Rienus Oude Kempers in Gabriel’s Oboe een prachtige solo horen op hobo.

Ook voor hem was het een bijzondere dag. Oude Kempers nam met dit laatste optreden voor het publiek afscheid van de Plechelmus Harmonie. De in Deventer woonachtige dirigent had eerder dit jaar te kennen gegeven te willen stoppen na negen jaar de leiding over het orkest te hebben gehad. Onder zijn bezielende leiding heeft de Plechelmus Harmonie een succesvolle tijd gekend. Die kwaliteit liet zich zondagmorgen horen in de viering in de kerk met enkele passende en sfeervolle muzikale uitvoeringen, waarbij Inge Lage Venterink in het nummer Old and Wise op professionele wijze de zang voor haar rekening nam. Later op de dag vond de huldiging plaats binnen de eigen kring van de muziekvereniging. Naast de zestigjarige jubilarissen stonden ook Gerard Vrijkotte en Jan de Cocq van Delwijnen in het middelpunt van de feestelijkheden. Zij vierden het vijfentwintigjarige lidmaatschap.

Aan alle jubilarissen werd door een vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen de bijbehorende speld met oorkonde uitgereikt.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia