Flink tekort Plechelmus Harmonie

DE LUTTE – De Plechelmus Harmonie heeft het jaar 2007 afgesloten met een flink tekort.

Voor een deel is dit ontstaan door incidentele oorzaken, maar ook structureel dreigt er de komende jaren een begrotingstekort. “We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de vereniging financieel gezond te houden. Inkomsten staan onder druk en de uitgaven lopen op”, verklaarde penningmeester Linda Schopman in de jaarvergadering van de Lutter muziekvereniging. Vooral de aanwas van jonge leden confronteert de vereniging met kosten voor instrumenten en daarnaast zijn er de afgelopen jaren forse investeringen gedaan in vernieuwing en uitbreiding van het instrumentarium. In de vergadering kwam tevens het veelbesproken kulturhus in De Lutte aan de orde. De Plechelmus Harmonie streeft al jaren naar een nieuw clubgebouw en repetitieruimte. Door de huidige patstelling is er nog steeds geen zicht op een passende oplossing. Er werden acht jubilarissen gehuldigd. Jan de Cocq van Delwijnen en Gerard Vrijkotte voor 25 jaar lidmaatschap, terwijl Frans Koertshuis, Gerard Reijmer, Hennie Beernink en Bernard Kuipers maar liefst zestig jaar actief zijn binnen de harmonie.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia